Адвокат и блондинка седели в бар. На блондинката ужасно и се спяло, но адвокатът видял шанс да изкара някой лев...

Адвокат и блондинка седели в бар. На блондинката ужасно и се спяло, но адвокатът видял шанс да изкара някой лев.
– Хайде да играем на една игра. Аз ще ти задавам въпроси. Ако не знаеш отговора, ти ще ми платиш пет лева, но ако аз не го знам, ще ти платя петдесет. – предложил той.
– Спи ми се много, но айде да не ти отказвам! – въздъхнала тя.
Адвокатът и задал първия въпрос:
– Каква е обиколката на света?
Блондинката без изобщо да се замисли му подала пет долара. Той доволно ги прибрал в джоба си.
Сега бил нейн ред:

– Какво се качва по хълма на три крака, а слиза на четири? – попитала тя.
Адвокатът се озадачил. Не можел да повярва, че блондинката е измислила въпрос, чийто отговор, той не знаел. Докато тя дремела, адвокатът се консултирал с пет-шест енциклопедии, пратил имейли на свои колеги, отворил лаптопа си, но не открил отговора. След час трябвало да се признае за победен и й дал петдесет долара.
– Добре! Какъв е отговорът? – сприхаво казал той.
Блондинката мълчаливо бръкнала в чантата си, подала му пет долара и пак заспала.

loading...