виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Бай Манго го приели в партията, демек направили го комунист. Прибрал се той вкъщи, извикал циганката и казал:
– Айше, ще тряа дъ са попраим!
– Що бе, Манго?
– Що, ам чи щот сми многу прости ма! Пък язе ся кат съм коминист тъй ни можи. Почваш да водиш чаветата по тиатри, музеи, изложби да са убразоват пичлиметата и дъ съ вкултуряат.

Айшето, като една изпълнителна циганка, веднага помъкнала децата по културни мероприятия. Първият ден ги водила на театър, на другия ден на кино, после на концерт, на опера и т. н. и т.н. Въобще пълна културна програма. Един ден, обаче, отишли на изложба в картинната галерия и както си ходели из залите и разглеждали произведенията, попаднали пред картина на гола жена. Най-малкият, Мюмюнчо, изкокорил детски очички и викнал:
– Вай, божей, ква п*тка само!
Айшето веднага се извърнала, шибнала му юнашки шамар и го смъмрила:
– Млък бре, пичлиме! Баща ти кУминист стана, ти вай боже ша ми викаш!