Блондинка се качва в самолет и сяда в бизнес класа. - Но, г-це, Вие сте за икономичната! - поправя я стюардесата...

Блондинка се качва в самолет и сяда в бизнес класа.
– Но, г-це, Вие сте за икономичната! – поправя я стюардесата.
– Аз съм блондинка, хубава съм, летя за Лондон и няма да се махна. – настояла тя.
След малко пристига вторият пилот:
– Но, г-це.
Последвало вече познатото… Хубава съм, летя за Лондон и няма да се махна! Всички се видели в чудо – инат.
По едно време радистът попитал какво става и получил отговор:

– Абе, има тук една блондинка.
– Ааа, защо не казахте по-рано, жена ми е блондинка.
Пристигнал той при злополучната блондинка и й прошушнал нещо на ухо, при което тя скочила и изкрещяла:
– Ама, защо не ми казахте!
Грабнала багажа и хукнала към мястото си. Всички били парализирани.
– Какво й каза? – попитали радиста.
– Ами, казах й, че бизнес класата не лети за Лондон.

loading...