Всеки ден един мъж ходел на риболов, но никога нищо не хващал.

Всеки ден един мъж ходел на риболов, но никога нищо не хващал. Един ден както си бил пуснал въдицата, покрай него минал дядо Петко – прочут рибар в околността. Седнал дядо Петко и започнал да вади риба след риба. Човекът се престрашил, приближил се до него и го попитал:
– Абе, бай Петко, я ме светни. Ти как разбираш, къде има риба?
– Че много просто, синко! Гледам накъде ми сочи оная работа и хвърлям въдицата в тази посока!
Е как точно го правиш, дядо?
– Еми как! Когато сочи наляво, означава, че рибата е вляво.

Когато сочи надясно, хвърлям натам. Когато е надолу, значи е под мен – хвърлям там.
– Добре де, ами когато сочи нагоре какво правиш?
– Ех, чедо, то ако сочеше нагоре, нямаше да идвам за риба…


loading...