виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Всеки ден един мъж ходел на риболов, но никога нищо не хващал. Един ден както си бил пуснал въдицата, покрай него минал дядо Петко – прочут рибар в околността. Седнал дядо Петко и започнал да вади риба след риба. Човекът се престрашил, приближил се до него и го попитал:
– Абе, бай Петко, я ме светни. Ти как разбираш, къде има риба?
– Че много просто, синко! Гледам накъде ми сочи оная работа и хвърлям въдицата в тази посока!
Е как точно го правиш, дядо?
– Еми как! Когато сочи наляво, означава, че рибата е вляво.

Когато сочи надясно, хвърлям натам. Когато е надолу, значи е под мен – хвърлям там.
– Добре де, ами когато сочи нагоре какво правиш?
– Ех, чедо, то ако сочеше нагоре, нямаше да идвам за риба…