Вървели си две костенурки в пустинията. Вървели, вървели, минали 15 години и видяли едно канче. Първата костенурка казала: - Дай да го вземем, па по-натам може да видим чешма...

Вървели си две костенурки в пустинията. Вървели, вървели, минали 15 години и видели едно канче. Първата костенурка казала:
– Дай да го вземем, па по-натам може да видим чешма.
А другата казала:
– Не, няма смисъл.
Вървели минали още 15 години и видяли една чешма. Първата костенурка казала:

– Aз ще се върна да взема канчето, което видяхме по пътя, но ти няма да пиеш от водата, докато не се върна!
Другата се съгласила и костенурката тръгнала. Минали 10-20-30-40 години. Костенурката при чешмата умряла от жажда и решила да пие вода. В този момент другата се показала от една издатина и казала:
– Е-е-е, сега ако ще се лъжем, то по-добре да не тръгвам!


loading...