Група учени изобретили уникален компютър, който имал изкуствен интелект

Група учени изобретили уникален компютър, който имал изкуствен интелект. Можел да дава верни отговори по абсолютно всички въпроси. По време на първия тест, към компютъра се приближил един тарикат и му задал следния въпрос:
– Къде се намира баща ми в момента?
Компютърът започнал да мисли, присветнал два пъти и казал:
– Лови риба във Варна.
Тарикатчето му се присмяло и казал, че баща му отдавна вече не е между живите и че тази машина нищо не струва.

Тогава се намесил един от създателите на компютъра, доста притеснен, с молба малко да перифразират въпроса му. Тогава тарикатът отново го попитал:
– Къде се намира съпругът на майка ми в момента?
Компютърът помислил за секунда и моментално отговорил:
– Той отдавна не е между живите…но баща ти все още си лови рибка във Варна…


loading...