виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Двама офицери от СС разговарят.
– Как можем да разконспирираме Щирлиц, че е съветски агент – попитал единият офицер.
– Има един сигурен начин – отговорил другият. – Трябва да се промъкнеш зад него и да му удариш една зверска ушатка. Той ще се стресне и инстинктивно ще изругае на майчиния си език т.е. на руски. Така ще се издаде сам.
Първият офицер решил да изпълни задачата. Тръгнал да търси Щирлиц. Изведнъж вижда Щирлиц да разговаря в един коридор с фелдмаршал Борман и щурмбанфюрер Калтенбрунер. Офицерът се приближил безшумно зад Щирлиц и му ударил една яка ушатка. Щирлиц се стреснал. Хванал се за ухото и извикал:

– Ах ты сука!
Но тъй като не разбрал кой го е ударил, помислил че това е Калтенбрунер. Затова се обърнал и му шибнал един шамар зад врата. Калтенбрунер се хванал за врата и изкрещял:
– Мать твоя облюдак!
Замахнал на свой ред да удари Щирлиц, но се разминал и без да иска, набил един юмрук в носа на Борман. Борман се хванал за носа и изпискал:
– Сволоч! Нахуел? Что ли?
В този миг от кабинета си изкочил началникът на Гестапо Мюлер и изкрещял:
– Ребята, что вы делаете? С ума сошли что ли?


loading...