виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Две мутри спорили с шефа си. Той им казал, че никой човек няма да познае, че те са мутри. Накрая се скарали и решили да се обзаложат и да започнат да разпитват хората. Стигнали до първото село и видяли една баба. Тя мислила, гледала ги, но не могла да познае професията им. Стигнали до второто село, където срещнали един дядо. Той също не знаел какви са и какво работят. Мутрите доста се ядосали, защото видяли, че ще загубят баса. Тръгнали да се прибират с наведени глави.

По пътя на една поляна срещнали овчар, който пасял над 3000 овце. За всеки случай се пробвали да питат и него, но той също не им отговорил. Тогава те го заплашили, че ако не отговори и ще му вземат една овца. Той отново не успял и мутрите нарамили овцата. Когато тръгнали да я товарят на джипа, овчарят неочаквано ги спрял и им казал:
– Спрете за малко, знам какви сте!
– Кажи де, какви сме?
– Мутри сте!
– Добре де, как позна?
– Толкова сте прости, че от 3000 овце хванахте кучето!