виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Директор на голяма търговска банка трябвало да поработи след работно време. Започнал да прелиства папките, а мечтаел сега да си е вкъщи до жена си. По едно време на вратата му плахо се почукало. Шефът отворил, а на прага стояла чистачката. Той я подканил да каже какво иска.
– Уважаеми господин директор, имам една голяма молба към вас. Бихте ли ми оставили ключа за трезора, за дамога спокойно

да изчистя вътре?
Директорът я погледнал изненадано, сепнал се и й казал:
– Лельо Гинке, ти чуваш ли се какви ги говориш! Как ще ти дам на теб ключ за трезора, пък и искаш да ти го оставя?
– Добре, тогава. Разбирам ви. Щом не може – значи не може. Само искам да знаете, че ми омръзна всеки ден да отварям вратата с кламер…