Дошло време мъжът да се ожени за любимата си...

Дошло време мъжът да се ожени за любимата си. Трябвало да има репетиция преди самата сватба. Младоженецът издебнал моментът, когато попът останал сам, дръпнал го настрани и му прошепнал:
– Ще ви дам 200 лева ако промените брачната клетва. Конкретното ми искане е да премахнем момента, когато трябва да й кажа, че ще съм й верен за цял живот.
Свещеникът мълчаливо кимнал и взел парите.
Започнала сватбата.

Щом дошъл моментът, попът ясно и отчетливо запитал мъжа:
– Обещаваш ли винаги да изпълняваш всяко нейно желание, сутрин щом се събуди да й носиш закуска в леглото и никога да не поглеждаш друга жена?
Младоженецът бил сащисан и объркано погледнал към отчето.
– Какво стана, нали имахме сделка? – прошепнал му язвително той.
– Имахме – казал попа и му пъхнал 200-те лева в обратно ръката. – Но булката ми направи по-изгодно предложение.


loading...