виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Един ден Бог и Адам се разхождали в рая. Бог казал на Адам, че е време да засели Земята.
– Адаме – рекъл му Той, – можеш да започнеш, като целунеш Ева.
– Какво е „целувка“? – попитал Адам.
Господ му обяснил и Адам завел Ева зад един храст, и я целунал. После се върнал с широка усмивка и казал:
– Беше страхотно. А сега?

– Сега трябва да милваш Ева – отвърнал Бог.
– Какво е „милвам“?
Господ му обяснил, Адам завел Ева зад един храст и нежно започнал да я милва.
После се върнал с широка усмивка и казал:
– Това беше още по-хубаво от целувката. А сега?
– Искам да се любиш с Ева – отвърнал Бог.
– Какво е „да се любиш“?
Господ му обяснил и Адам завел Ева зад храста. След няколко секунди се върнал и попитал Бог:
– Какво е „боли ме главата“?