виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Един поп влязъл в бръснарница, за да се подстриже. Седнал на стола. Бръснарят го подстригал и попът казал:
– Какво ти дължа, синко?
– Нищо, отче – казал бръснарят. – Днес съм решил от свещеници да не взимам пари. Приеми го като малка подкрепа за църквата.
– Много ти благодаря, синко – казало отчето и си тръгнало.
След няколко дни едно момче от църквата донесло на бръснаря един куп книги, като подарък от благодарното отче.
На следващия ден в бръснарницата влязъл един малък бизнесмен – търговец на захарни изделия. Бръснарят го подстригал и него и търговецът попитал:
– Какво ти дължа?

– Нищо – казал бръснарят. – Днес пари от дребни търговци не взимам. Приеми го, като малка подкрепа от моя страна за дребния бизнес в тая държава.
– Ооо, много ти благодаря. Оценявам жеста – казал търговецът и си тръгнал.
След няколко дни един куриер донесъл на бръснаря един голям пакет с шоколади, бисквити, бонбони и други подаръци от благодарния търговец. След два дни в бръснарницата влязъл един депутат. Седнал на стола. Бръснарят го подстригал и депутатът попитал:
– Какво дължа?
– Нищо – казал бръснарят. – Днес реших да не взимам пари от депутати. Гледайте на това, като на малка подкрепа от моя страна за държавата.
– Благодаря – казал депутатът и си тръгнал.
На следващия ден бръснарят отива на работа и какво да види. Пред бръснарницата са се наредили на опашка 20 депутати и го чакат да отвори.