виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Един професор, за да разнообрази скучната си лекция, решил да зададе въпрос на студентите си:
– Колеги, колко от вас правят любов поне веднъж на седмица?
Голяма част от аудиторията вдигнала ръце.
– А колко от вас правят любов веднъж на месец?

По-малко ръце се вдигат.
– Добре, а колко от вас правят любов веднъж годишно?
Скромно и свенливо се вдигат 3-4 ръце.
– А колко от вас правят любов веднъж на 3 години?
Ентусиазирано от последните редици се ръкомаха и се крещи „Аз, аз, аз!“ Недоумяващ, професорът пита:
– Но, колега, защо се радвате толкова?
– Днес, днес се падат три години!