виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Един рибар нямал разрешително за риболов и ловял нелегално. Обаче за беля минал горският и го видял. До рибаря седяла цяла кофа с пъстърви. Рибарят започнал да се оправдава:
– Не съм ги хванал аз! Това са си лично мои рибки, гледам си ги в домашни условия. Всеки ден идвам до този водоем, за да ги разходя. Пускам ги във водата, те плуват 30-40 минути, след което им свирвам и те се прибират сами обратно в кофата.

Ако искате мога да ви го демонстрирам!
Горският бил малко глупав и недоверчив и веднага се съгласил. Рибарят изсипал кофата с рибите във водата. Те веднага се стрелнали и се изгубили. Минали 30 минути и тогава горският нарушил мълчанието:
– Няма ли вече да ги повикате обратно?
– Кого да повикам – отговорил рибарят.
– Е как кого! Рибите!
– Какви риби?