Една блондинка се мотае из зеленчуковия пазар. Изведнъж гледа на една сергия някакъв тип продава доста странни неща. Отишла да види какво се предлага...

Една блондинка се мотае из зеленчуковия пазар. Изведнъж гледа на една сергия някакъв тип продава доста странни неща. Отишла да види какво се предлага.
– Какво продавате? – усмихнато попитала блондинката.
– Семки от круши – съвсем сериозно отговорил продавачът.
– И за какво се използват?
– Като ги ядеш, ставаш по-умен.
– Сериозно!?

– Да.
– Колко струват?
– 10 семки са 10 лева.
Блондинката започнала да се колебае. Много дебела цената. Помислила малко и казала:
– Добре. Дай ми десет семки.
Блондинката купила семките. Изяла ги. Изведнъж се замислила и след малко казала:
– Ама аз за 10 лева щях да си купя няколко килограма круши. А там щеше да има много семки.
-Видя ли, че действа! Вече поумня.
Блондинката пак се замислила:
-Вярно бе! Наистина действа! Дай още 10 семки.


loading...