виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Една вечер съпрузи вървели по главната улица, когато жената спряла пред бижутерски магазин.
– О, виж онзи красив златен часовник – възкликнала тя. – Страшно ми харесва.
Съпругът спокойно извадил тухла от джоба на сакото си, огледал се, за да се увери, че наоколо няма никого, хвърлил тухлата във витрината, грабнал часовника и избягал. След десет минути на съседната пряка видели друг бижутерски магазин…

– О, божичко! – възкликнала съпругата. – Виж онзи превъзходен диамантен пръстен. Умирам си за него!
Без да каже нито дума, мъжът извадил друга тухла от джоба на сакото си, уверил се, че наоколо няма никого, хвърлил тухлата във витрината, грабнал пръстена и избягал.
След две преки съпругата спряла пред трети бижутерски магазин.
– Не вярвам на очите си! – възкликнала тя. – Винаги съм иска
ла диамантена огърлица като тази на витрината. Умирам си за нея!
Само да можеше да е моя!
Съпругът се обърнал към жена си и изсумтял:
– Ти да не си мислиш, че тухлите ми нямат свършване?


loading...