виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Една дебела жена страдала, защото в продължение на години не можела да открие интимен партньор заради теглото си. Всеки ден тя си повтаряла, че за всеки влак си има пътници и рано или късно щастието ще й се усмихне. Но времето си минавало, а мъж не се появявал. Един ден обаче щастието й се усмихнало и тя се запознала с мъж, който бил още по-пълен и от нея. Заговорили се, отишли на заведение, след което мъжът се навил да правят любов още същата вечер.

Жената развълнувано го повела към тях, съблекли се голи и тя му споделила:
– Бях сигурна, че рано или късно ще те срещна! Сигурна бях, че за всеки влак си има пътници!
Мъжът задъхано и запъхтяно успял да й каже:
– А пък аз силно се надявам да намерим местата, където трябва да скачим вагоните!