Една жена се престрашила да отиде при прекия началник на мъжа си. Седнала срещу него, измъкнала едни женски прашки от чантата си и...

Една жена се престрашила да отиде при прекия началник на мъжа си. Седнала срещу него, измъкнала едни женски прашки от чантата си и ги оставила на масичката пред шефа.
– Съмнявам се в мъжа ми. Мисля, че ми изневерява! Ето тези прашки ги намерих под леглото, но те не са мои! Ще ви бъда благодарна, ако го наблюдавате и ми кажете дали ходи по чуждо!
– Нямате проблеми, може да разчитате на мен!
Жената си тръгнала, а шефът прибрал прашките в чантата си.

Прибрал се у дома и си пуснал телевизора. Набързо забравил, че носи прашки в чантата си. В стаята влязъл синът му и му казал:
– Татко, ходи ми се на кино. Би ли ми дал някакви парички?
– Остави ме сега да си почина, ходи кажи на майка ти да бръкне в чантата ви и да ти даде.
Отишъл синът при майка си и й казал молбата на баща си. След минута жената се появила пред шефа, като държала прашките пред себе си:
– Ах ти, палавнико! ето къде са се дянали моите прашки!