виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Една неделя съпрузи отишли на селскостопанска изложба и присъствали на търга за расови бикове. Аукционерът съобщил, че миналата година първият бик се е сношавал седемдесет и два пъти.
– Ей – сръгала мъжа си жената, – това прави шест пъти месечно. Жалко, че ти не можеш толкова.
Следващият бик се бил сношавал сто четирийсет и четири пъти. Жената пак сръгала мъжа си.
– Чу ли? Дванайсет пъти месечно! Не можеш да му стъпиш и на малкото пръстче!

Довели третия бик. Аукционерът гордо обявил, че миналата година животното се е сношавало триста шейсет и пет пъти.
Жената силно сръгала мъжа си в ребрата.
– Триста шейсет и пет пъти! – възкликнала тя. – Това е всеки ден през годината. Трябва да се засрамиш от тоя бик.
Съпругът вече бил адски ядосан.
– Естествено, страхотно – ледено отвърнал той. – Обаче се басирам, че не го е правил с една и съща крава!