https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Едно момче се запознало с едно момиче. Харесали се и тя решила, че ще го покани късно вечер у тях на гости да пийнат по нещо. Щом влезли у тях в нейната стая и започнали да се прегръщат и целуват. момичето го предупредило да говори по-тихо, защото родителите му са в другата стая и спят.
– Татко ми е в отдела за масовите безредици, майка ми е полицай.

Младежът леко се спекъл и се зачудил къде е успял да попадне. Но тъй като много харесал момичето, все пак продължили. След малко мадамата отново го смъмрила:
– Малко по-тихо все пак, нали те предупредих. Брат ми си почива в съседната стая, защото е барета.
Момчето си казало „Леле, къде попаднах!“
Мадамата изведнъж казала:
– Искаш ли тази нощ да стане незабравима?
– Да, искам!
– Помоощ! Изнасилват ме!…

миньони