виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Жена отива в местната църква и започва да му се жалва:
– Отче, вчера нарекох един мъж “копеле”.
– И защо? – попитал той.
– Защото ме докосна по рамото без разрешение.
– Както аз сега те докосвам ли? – попитал отчето и я прегърнал.
– Да, отче.
– Това не е основателна причина да го наречеш копеле.
– Но, отче, той ми пипаше гърдите.
– Както аз сега ги пипам ли?

– Да, отче.
– И това не е причина да го наречеш копеле.
– Но след това той ме съблече.
– Както аз ли? – попитал отчето и свалил дрехите й.
– Да, отче.
– И това не е причина да го наричаш копеле.
– Но, отче, той ме облада.
– Както аз сега правя ли? – попитал отчето и си започнал да я люби.
– Да, отче – казала тя няколко минути по-късно.
– И това не е причина да го наречеш копеле.
– Но, отче, оказа се, че той е болен от доста срамни болести.
– Копеленцето, гадно!