виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Иванчо задал странен въпрос на учителката си.
– Госпожо, химикалката нали е от женски род?
– Да, разбира се.
– Тогава логично пълнителят й е от мъжки род, нали така?
– Така е, прав си.
– Добре де, тогава едно не мога да разбера.

Защо като я щракам и не падат отдолу малки химикалчета?
Учителката се ядосала и смъмрила Иванчо, че говори само глупости. Той от своя страна не се отказал и питал същото и родителите си, но и те започнали да му се карат. Разочарован от всички, Иванчо седнал навън на една пейка. Покрай него минал един полицай, видял го, че е начумерен и го попитал какво му е. Тогава той задал същия въпрос на униформения. Полицаят се почесал по главата и се замислил защо ли наистина не падат малки химикалчета. Взел химикалката от Иванчо, разглобил я и я огледал. В този момент пружинката изпаднала отвътре. Тогава полицаят възкликнал:
– Отговорът е елементарен – тя е със спирала!