https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Иванчо се намира в час по математика. Учителката решава да даде логическа задача на учениците и ги попитала:
– Кажете, деца, ако на дървото има общо три пиленца и стреляме по едното, то колко пиленца ще останат?
Иванчо веднага вдигнал ръка. Учителката му казала да отговори.
– Ами нито едно няма да остане.
– Защо така смяташ, Иванчо?
– ‘Щото след изстрела всички пиленца ще литнат, не е ли логично, госпожо?
– Абе не е така. Трябва да смяташ на момента. Т.е. отговорът е че ще останат две пиленца. Но ми харесва начина, по който разсъждаваш!
Иванчо се нервирал, че не става неговото и казал на учитeлката:

– Госпожо, ще позволите и аз да ви задам една гатанка? Лесна и логична е!
– Разбира се, очаквам я.
– Три жени ядат сладолед на една пейка в парка.

Първата го ближе, втората го хапе, а третата го слага целия в своята уста. Пита се: коя от тях е омъжена?
– Хм, ами може би тази, която целия го слага в устата си???
– Не, госпожо, това е тази, която носи халка на ръката си! Но ми харесва начина ви на разсъждение…