Изгубил се един изследовател и открил къщичка на мъдрец след 3 дни скитане из китайските планини. Помолил за храна и гостоприемство. - Добре... - казал китаецът...

Изгубил се един изследовател и открил къщичка на мъдрец след 3 дни скитане из китайските планини. Помолил за храна и гостоприемство.
– Добре… – казал китаецът. – Моята къща – твоя къща. Ти яде, пие, но не закача моя внучка или аз приложи тебе три най-ужасни китайски мъчения.
Съгласил се пътникът, изкъпал се, навечерял се и тъкмо тогава се появила внучката на мъдреца. Погледнал я изследователят – момичето било хубаво, като капка. Легнал си, но към полунощ не издържал, станал, отишъл до стаята… и двамата си прекарали доста добре. После изследователят се прибрал в стаята си и заспал. Събудил се към обяд и усетил на гърдите си тежест. Отворил очи, а на гърдите му сложен камък. На камъка имало надпис: „Първи ужасен китайски мъчение – десет кила камък.“

– Ама, че мъчение! – ухилил се изследователят.
Изправил се, отворил прозореца (а къщичката била на ръба на пропаст) и хвърлил камъка навън. В този момент, на перваза на прозореца, мярнал втори надпис: „Втори ужасен китайски мъчение – камък вързан за дясна топка.“ Погледнал човекът към падащия камък, видял тънкото въженце зад него и без да мисли повече скочил през прозореца. Докато падал, видял трети надпис, надраскан на външната стена на къщата: „Трети ужасен китайски мъчение – лява топка вързан за легло.“

loading...