виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Кандидат кмет, който разбрал, че всички гласоподаватели са за него, се обърнал към жена си:
– Жено-о-о! Ела тука! Вече влизам във властта! Да не стане като с Клинтън и Моника! Я кажи ти, има ли някакви неща, които аз не знам?
– Ами… Изневерих ти три пъти!
– А, така…?!

– Първият път мъжо, когато трябваше да теглим кредит! Бяхме бедни, нали? И никоя банка не ти отпускаше, та тази…
– Ясно, ясно! Благодаря ти – значи си ни направила богати!
– Вторият път – когато заболя тежко. Имахме много пари, но френският лекар отказваше да те оперира. Нали вечерта изчезнах – и на сутринта те оперира!
– Достатъчно! Значи и живота си дължа на тебе!
– А третият път… Всички гласове били за тебе? А на първите избори тия 290 гласа от онова село, дето не ти стигаха?