Късно вечерта на вратата на двореца на лорд Пърси тропа млада жена, цяла измокрена от леещия се дъжд...

Късно вечерта на вратата на двореца на лорд Пърси тропа млада жена, цяла измокрена от леещия се дъжд. Прислужникът я поканил вътре, настанил я в стаята за гости и лорд Пърси преди лягане наминал да види как е жената.
– Ако имате нужда от нещо, мадам, само кажете.
– Да. Студено ми е…

Лордът наредил да запалят камината.
– Пак ми е студено – казала дамата.
Донесли й няколко одеала, да се завие с тях.
– Още ми е студено – проплакала жената.
Лорд Пърси се ядосал и попитал:
– Какво да сторя, че да се сгреете?
– Като бях по-малка баба ми лягаше до мен… – казала дамата, която искала да вкара лорда в леглото си.
– Мадам, аман от Вашите женски номера! Къде сега в това време да търся баба Ви…


loading...