Късно посред нощ мъж и жена си спят кротко в спалнята...

Късно посред нощ мъж и жена си спят кротко в спалнята. Изведнъж на вратата се почукало силно. Стресиран и ругаейки, мъжът тръгнал да отваря. На прага стоял мъж на градус.
– Братленце, моля те ела долу, за да ме бутнеш!
– Ти да не си луд! Знаеш ли, че е 2 часа посред нощ! Намери си друг и го помоли него!
Мъжът му затворил вратата и се върнал в спалнята. Съпругата му любопитно го попитала:
– Кой беше това, скъпи?
– Ами някакъв подпийнал ненормалник, молеше ме да го бутна.

Но аз го отпратих и му затръшнах вратата!
– Защо си толкова лош, мили мой. Не си ли спомняш, когато в един дълбок сняг ни изгасна колата и един човек ни буташе 3 часа, докато запалим? Не можа ли да му помогнеш на човека, какво ти костваше!
Мъжът го заглождила съвестта, но все още бил сънен и ядосан. С неохота си облякъл дрехите и слязъл в тъмния двор. Извикал:
– Ей, къде си, още ли си тук?
– Да, ето ме, ела насам!
– Къде си точно, не те виждам?
– Ето ме, на люлките съм …


loading...