Лекарят предписал виаг*а на пациент и му казал да я пие един час преди любов...

Лекарят предписал виаг*а на пациент и му казал да я пие един час преди любов. Мъжът взел рецептата и се прибрал вкъщи да чака жена си от работа. Един час преди тя да се върне, изпил хапчето виаг*а. Но вече я чакал всеки момент, когато жена му се обадила и му съобщила, че ще закъснее два и половина часа…

Мъжът изпаднал в паника и позвънил на доктора.
– Какво да правя? – попитал той. – Изпих хапчето, но докато жена ми се прибере, въздействието ще премине.
– Разбирам – казал лекарят. – Жалко е да отиде на вятъра. Имате ли прислужница?
– Да.
– Не може ли да го направите с нея?
– Но за прислужницата не ми трябва виаг*а!