виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Лекция в медицинския факултет. Професор и студенти изследват човешки мозъци. На масата имало няколко истински образци. Професорът показал единия мозък. По него имало много на брой дълбоки бразди.
– Този мозък знае ли някой какъв е?
– Не знаеме – казали студентите.
– Щом има толкова бразди, значи това е мозък на професор.
– Ясно.

– А този мозък, на кого мислите че е? – професорът показал друг мозък, който имал само една вертикална бразда.
– Това сигурно е мозък на студент?
– Правилно. А този – професорът показал друг мозък, който също имал една бразда, но тя била кръгла по околовръст на целия мозък.
– Не знаеме – пак казали студентите.
– Това е мозък на военен.
– А тази кръгла бразда тогава, откъде се е взела – попитали студентите.
– Това всъщност не е мозъчна бразда. Това е отпечатък от фуражката.