виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Митничарите заловили македонец, който се опитвал нелегално да влезе в България на границата. Започнали да го разпитват:
– Како се казуваш? – попитал го българският митничар с развален диалект.
– Я не се казувам! – отвърнал македонецът.
– Така ли, не се ли казуваш бе!
Бой, бой, бой! След това продължил:
– Како се казуваш?
– Я не се казувам!
– Пак ли бе! Малко ли ти беше.
Посинил го от бой.
– Сега те питам за трети път и те затварям. Како се казуваш?!
– Я не се казувам! – разтреперано казал македонецът.
Митничарят тогава накарал преводач да дойде за всеки случай, да го пита той, защото явно боят не му е стигнал. Преводачът го запитал:
– Како се казуваш?
Македонецът му отговорил:
– Я не се казувам.
А преводачът се обърнал към митничарите:
– Абе Яне се казва момчето, що го биете?!