виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Момиче поканило гаджето си на вечеря в дома на родителите си. Перспективата била ужасяваща, но тя му обещала, че после ще излезе с него и ще му се отдаде. За да се приготви, момчето, което също било девствено, отишло в аптеката да си купи презервативи. Аптекарят бил много услужлив и му обяснил всичко за любовта. Накрая попитал момчето дали иска опаковка с три или шест презерватива.

– Мисля, че предпочитам шестте – отвърнал младежът. – Предполагам, че следващите няколко нощи ще съм доста зает.
Момчето отишло навреме за вечерята и на вратата го посрещнала приятелката му. Тя го въвела в трапезарията, където вече седели родителите й. Настанили го и му предложили да каже молитвата. Момчето свело глава. След десет минути главата му продължавала да е наведена. Когато след двайсет минути все още не бил изправил глава, момичето се наклонило към него и прошепнало:
– Не знаех, че си толкова набожен.
– Аз пък не знаех, че баща ти е аптекар.