виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Мъж, който живеел на втория етаж в блок, една сутрин се надвесил от прозореца да провери дали вали, когато в шепата му, не щеш ли, паднало стъклено око. Той погледнал нагоре и видял, че от шестия етаж го гледа момиче.
– Това ваше ли е? – извикал мъжът.

– Да – потвърдило момичето.
– Чакайте, ще ви го донеса.
И занесъл стъкленото око в апартамента на момичето. То го поканило вътре и се заговорили. Момичето не само му било извънредно признателно, но и го намерило за невероятно привлекателен и го поканило на вечеря. Той с радост приел. Прекарали страхотно, после момичето му предложило да отидат в неговия апартамент и да спят заедно.
Когато на другата сутрин момичето си тръгвало, мъжът казал:
– Съжалявам, но трябва да те попитам нещо. С всеки срещнат мъж ли се държиш така?
– Не – отвърнала тя. – Само с ония, които ми хванат окото.сподели