виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Мъж на средна възраст научил в болницата, че му остава само едно денонощие живот. Той се прибрал вкъщи в състояние на шок и се хвърлил в прегръдките на жена си.
– Казаха ми, че ми остава само едно денонощие живот – пояснил мъжът. – Може ли за последен път да правим любов?
– Разбира се, скъпи – съгласила се жената.
След четири часа той се обърнал към нея и попитал:
– Може ли пак да правим любов? Остават ми само двайсет часа живот. Сигурно няма да имам друга възможност.
– Естествено, скъпи – съгласила се жената и те отново се любили.
След осем часа той я попитил:

– Мислиш ли, че можем още веднъж да правим любов? В края на краищата, остават ми само дванайсет часа живот.
– Добре – казала жената и те се любили.
След четири часа мъжът я побутнал.
– Току-що осъзнах, че ми остават само осем часа живот. Може
ли за последен път да се любим?
– Добре – въздъхнала тя. – При тези обстоятелства това е най-малкото, което мога да направя за теб.
След четири часа мъжът пак я събудил.
– Остават ми само четири часа живот. – Може ли още веднъж да
правим любов, като последна проява на любов?
На жената й дошло много.
– Виж – изсумтяла тя – ти може и да не трябва да ставаш сутринта, обаче аз съм на работа!


loading...