виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

На двама младоженци им предстои първата брачна нощ. Момичето притеснено прошепва в ухото на своя любим:
– Мили, искам да ти кажа, че аз досега не съм бил с мъж. Ти си ми първият! Не знам нищо за сек*а и искам преди да започнем да ми обясниш някои неща.
– Добре, любов моя, няма проблем! Нека да кръстим тайното ти място „затвор“, а моето – „затворник“. Много е просто всичко. Просто „затворникът“ трябва да влезе в „затвора“.
Започнали се те и правили любов за пръв път.

След малко мъжът доволно се отпуснал на възглавницата. Жена му щастлива го побутнала и му казала:
– Хей, скъпи, знаеш ли, че „затворникът“ май избяга!
Мъжът весело и отговорил:
– Да, тогава мястото му отново е във затвора!
След втория път, мъжът се пресегнал за цигара, но жената парирала опита му с думите:
– Мило-о-о! Затворникът отново избяга!
мъжът веднага поправил грешката. След третия път мъжът се отпуснал на възглавницата супер изморен. Но жената отново го побутнала предизвикателно:
– Мили мой, затворникът отново избяга!
– Абе ти какво искаш! Той да не е с доживотна присъда?!?