виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

На един лекарски семинар се запознали двама лекари – мъж и жена. Заговорили се за работа, после за други неща, по-късно се пренесли в апартамента на мъжа на интимна вечеря. Завършили хубавата вечер в леглото. На другата сутрин лекарката излиза от банята, като ръцете й били вдигнати пред гърдите, без да ги е подсушила. Щом я видял, мъжът веднага я попитал:
– Нека да позная: ти си хирург, нали?
– Много добре, позна!

Кое те накара да предположиш това? – попитала лекарката.
– Начина на държане на ръцете след баня – гордо отговорил той.
– Нека пък сега аз позная професията ти, може ли?
– Разбира се, предположи.
– Ти си анестезиолог! Права ли съм?
– да, страхотно! Но ти как се досети?
– Просто снощи не усетих нищо…