На няколко студента много им се приискало момиче. Вървели си те по улицата и видели срещу тях да върви страхотна мадама...

На няколко студента много им се приискало момиче. Вървели си те по улицата и видели срещу тях да върви страхотна мадама. Когато се срещнали, я попитали:
– Искаш ли да играем на гатанки? Ако не отговориш, ще ти се изредим всички! А ако познаеш, решаваш ти какво да правим.
– Добре. Става!

Тръгнали те към общежитието, и влезли в стаята на единия от младежите.
– Какво е това: мъничко червеничко, с черни точки?
– Слон!
– Не позна! – и й се изредили всички.
– Какво е това: мъничко червеничко, с черни точки?
– Слон!
– Пак не позна! – и пак минали всички.
Минал ден, минал втори, от стаята никой не излизал. Съседите се усъмнили, залепили ухо на вратата и чули:
– Моля те, кажи калинка!
– Слон!


loading...