виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Новоназначен високопоставен служител в министерството на здравеопазването посетил един краварник. Посрещнал го възрастен кравар. Служителят му заповядал:
– Налага се да проверя целия краварник, защото имам информация, че криеш нещо в един от секторите, което е вредно за здравето на добитъка.
Краварят изненадано го погледнал и се зачудил дали да го пусне.
– Абе ей, дядо, виж какво ще ти кажа. Аз имам бадж.

С него мога да влизам навсякъде и да правя каквото си поискам! – след което измъкнал баджа с имената си.
– Ами добре, започвайте работа щом трябва. Само не влизайте в онова помещение с червено.
Служителят на министерството обходил целия краварник, не намерил нищо подозрително и стигнал до помещението, в които краварят го предупредил да не влиза. В това време старият кравар продължил кротко да си събира сеното, но бил прекъснат от силен вик. Обърнал се и видял как разгонен бик гони служителят на министерството, а той вика за помощ. Тогава дядото извикал от мястото си:
– БАДЖА-А-А-А! Покажи му БАДЖА!