Новопостъпил софийски полицай за пръв път излязъл с патрулна кола. Сержантът му дал по-опитен партньор...

Новопостъпил софийски полицай за пръв път излязъл с патрулна кола. Сержантът му дал по-опитен партньор. След час ги пратили да разпръснат група хора, които се мотаели на ъгъла на бул. Христо Ботев.
– Аз ще се справя сам – възбудено заявил новобранецът. Когато стигнали на бул. Христо Ботев и трета улица и видели малката тълпа на ъгъла, той скочил от колата и извикал:

– Добре, разкарайте се. Нямате ли си домове?
Тълпата не бързала да изпълни заповедта, затова полицаят повторил:
– Хайде, разотивайте се.
Озадачени, хората бавно тръгнали в различни посоки. Новобранецът се качил в колата.
– Не беше зле, а? – гордо попитал партньорът си той.
– Да, добре се справи. Жалко, че беше автобусната спирка…


loading...