Отива един човек да си търси работа на село в една ферма

Отива един човек да си търси работа на село в една ферма. На интервюто шефът на фермата го попитал каква заплата очаква.
– Искам да получавам 1200 лева!
– Абе, човек, тук хората са доволни и на 300, пък ти ми искаш цели 1200? С какво си по-добър от останалите, какви умения имаш в повече?
– Само аз разбирам езика на животните!
– Аха, добре тогава, ела сега в свинарника, за да те изпитам.
Влезли с шефа при свинете. Те започнали да грухтят.

Кандидатът за работа му казал:
– Да, разбрах ги. Те казаха, че са родили 5 прасенца, но ви е с кмета сте писали 3, а пък другите 2 сте си ги разделили!
– Ей, по-тихо де! Добре, де, така е – разбрал си отнякъде. Я сега да те заведа при кравата!
Кравата измучала няколко пъти, а кандидатът казал на шефа на фермата:
– Разбрах я! Кравата дава 10 литра на ден, но вие с кмета си пишете 5, а останалите ги делите помежду си!
– Мълчи бре! Добре, добре, наемам те на 1200 лева! Но да мълчиш!
Тръгват през фермата, за да уредят документите и договора и на път за офиса минават покрай овцете. Те започват да блеят. Шефът веднага казва:
– Не ги слушай! Не ги слушай! С кмета бяхме пияни!


loading...