Пиян зяпал една жена в бара: - Оная жена страшно ми харесва - казал на бармана той...

Пиян зяпал една жена в бара. Мислил, мислил и викнал бармана.
– Оная жена страшно ми харесва – казал на бармана той. – Ако я черпя едно, ще й предадеш ли, че е от мен?

– Предупреждавам ви, че е проститутка – отвърнал барманът. – Срещу пари ще направи каквото пожелаете.
Пияният отишъл при жената и попитал:
– Наистина ли си проститутка?
– Да – потвърдила тя. – Правя го за пари. За двеста долара ще направя каквото поискаш.
Пияният извадил двеста долара от портфейла си, дали ги и казал:
– Боядисай ми къщата.


loading...