виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Последен модел на лъскаво бентли спира на столичен светофар. След него по нанадолнището се спуска трабантче с висока скорост. То не успява да спре навреме и се врязва в бентлито. От него се подава една мутра и щом го вижда, шофьорът на трабанта започва да се кръсти и да се моли:
– Моля ти се, Боже, пожали ме, нека остана поне жив.
Но с изненада и облекчение вижда, че мутрата си остава вътре и запалва бентлито и тръгва.
– Благодаря ти, Господи, отървах кожата – помисля си шофьора на трабанта.

Светва зелено и двете коли потеглят. Мутрата дава газ и отпрашва напред. На следващия светофар шофьора на трабанта се замислил за предната ситуация, разсейва се и отново се натриса в спрялото бентли! Сега вече борчето излиза от колата и тръгва към него.
– Е това ми беше края! – казва нашия човек и започва да се кръсти.
В това време мутрата се надвесила над прозореца му и го попитал:
– А бре, Брато, мене като ме нема, ти как спираш?