Рускиня решила да излезе, защото й свършил хляба. Заключила вратата на къщата си, взела си пари и ...

Рускиня решила да излезе, защото й свършил хляба. Заключила вратата на къщата си, взела си пари и тръгнала. По пътя към магазина видяла в една локва да лежи доста пиян мъж. Щом го видяла и си помислила:
– Абе малко е окаян и омърлян, ама като му хвърля една вана и го изкъпя ще стане! Все пак е мъж!

Само да купя хляб, че да не затворят и ще си го прибера!
Влязла в магазина, купила си хляб и бързо излязла. По пътя на връщане стигнала на мястото с локвата и що да види – мъжът вече го няма там. Жена доста се ядосала и си казала:
– Ах каква съм патица! Все едно от три месеца хляб не съм виждала…