Селянин влиза в местната кръчма и що да види - седи негов съратник и пие ракия още от сутринта

Селянин влиза в местната кръчма и що да види – седи негов съратник и пие ракия още от сутринта.
– Добре де, селски, що така от ранни зори?
– Приятелю, някои неща не можеш да ги обясниш!
– Защо така?
– Остави се. Реших се рано да изляза, за да издоя кравата си. Веднага щом напълних котленцето, кравата вдигна копитото си и взе, че изненадващо ме изрита.

Изнервих се страшно и ме заболя, затова взех още едно въже и вързах лявото копито за левия стълб!
– Какво стана после?
– Започнах отново да пълня котлето, тамън го напълних и кравичката ме изрита жестоко отново, този път с десния крак. Веднага взех мерки и завързах крачето й за десния стълб. Сега вече няма къде да ходи, си мислех аз.
– Значи всичко е било вече наред?
– Съвсем не. За пореден път пълнех котленцето, когато гадината ми го преобърна с опашката си! Отново ми разсипа млекцето! Тогава вече се ядосах много, развързах колана си и я вързах за напречния стълб!
– Какво стана после?
– Ами…някои неща няма как да ги обясниш…Точно в този момент гащите ми паднаха, а жена ми влезе в обора…

loading...