виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

След 10-часов риболов мъжът се връща в караваната при жената без да е хванал нито една рибка. Жената се ядосала и решила лично да пробва на другия ден да хване риба. На другата сутрин нарамила въдиците, взела лодката на мъжа си и потеглила. Хвърлила въдиците и извадила книга, за да убие скуката. Точно в този момент се приближил представител на бреговата охрана.
– Добър ден! Какво правите тук? – попитал мъжът строго.
– Чета си книга, нима не виждате?
– Само че се намирате в зоната, където е забранен риболовът.

Ще трябва да ви напиша акт.
– Но аз не съм хванала никаква риба, вижте сам!
– Може да не сте я хванали, но имате всички налични атрибути за да сторите това!
– Вижте какво, господине, ако не ме остевите на мира, ще ви съдя за се*суален тормоз!
– Ама аз нищо не съм направил!
– Така е, но разполагате с всички атрибути да го направите!