Сръбска църква. Жена влиза да се изповяда: - Дедо попе, я съм грешна...

Сръбска църква. Жена влиза да се изповяда:
– Дедо попе, я съм грешна.
– Що си сторила бре, жено ?
– Е па я съм друг муж погледнала.
Отваря дядо поп „престъпление и наказание“, листи и отсича:
– Погледнала друг муж – една седмица пости.
След две седмици същата жената пак отива при попа да се изповяда:
– Отче, я съм много грешна.
– Съга що сторила си бре, жено?

– Е па я съм друг муж целивала,
Пак отваря дядо поп книгата, чете и отсича:
– Друг муж целивала – две седмици пости.
След един месец жената пак отива при попа:
– Отче, я съм много, ама много грешна.
– Що стана бре, жено ?
– Па я съм курец джвакала.
Отваря дядо поп „Престъпление наказание“, търси къде е това „джваканье на курец“, ама не може да го намери. Изпаднал в затруднение пита колегата си – поп в същата църква:
– А бре, попе, за джваканье на курец що сме давале?
– Е па ако е била лепа жената и по 200 динара сме давале…


loading...