виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

Студент се явявя на изпит при професор, но не е подготвен. Професорът вижда, че момчето не знае нищо и решава да му даде още един шанс:
– Колега, задайте ми три въпроса. Ако не успея да отговоря на нито един от тях, ще Ви пиша шестица!
– Съгласен съм. Първият ми въпрос към Вас е: „Кое нещо е законно, но не е логично?“ Вторият въпрос е: „Кое нещо е логично, но пък не е законно?“. А третият: Кое нещо е хем незаконно, хем нелогично?
Професорът се почесал по главата, мислил, мислил, но не могъл да даде никакъв отговор.

Поискал книжката на студентът, завъртял му една шестица и го пуснал да си ходи. След това попитал останалите студенти кой може да отговори на тези въпроси. Станало едно момче и казало:
– Ето и решението на загадката. Вие сте женен, но жена Ви е доста по-млада от Вас. Това си е законно, но не е логично! По втория въпрос: жена ви си има любовник. Това е незаконно, но е логично! А за последния въпрос ще ви кажа, че на този любовник току що му писахте шестица! Тевоа пък е незаконно е нелогично!