Събрали се горските животни на съвещание.

Събрали се горските животни на съвещание. Както винаги обаче, Зайо Байо закъсняло и когато се появило, вече нямало свободни места. Тогава Зайо Байо изкомандвало:
– Я, всички да станат! Веднага! Че, да не стане като миналата година!
Животните се изправили без да му мислят, а Зайо Байо си избрало най-хубавото място и седнало. Настанала гробна тишина. Накрая Баба Меца решила да попита:

– Зайо Байо, а какво точно стана миналата година, че нещо не мога да си спомня?
– А, нищо – стоях прав.
Поука: Преди да вземете решение и да предприемете действие, първо проверете фактите!


loading...