Съпруг и съпруга стояли пред клетката на горилата в зоопарка

Съпруг и съпруга стояли пред клетката на горилата в зоопарка. Горилата гледала втренчено към жената. Мъжът казал на жена си:
– Мила, моля те, разкопчай си горното копче на блузката си.
– Защо искаш това от мен – учудено попитала жената.
– Да пробваме нещо, направи го!
Послучала го жената, разкопчала го. Горилата вперила и двете си очи към жената. Мъжът й находчиво продължил:
– Разкопчай още едно!
Тя с неохота се съгласила и го разкопчала. Горилата си мушнала главата между решетките и се вторачила в полуразкопчаната блуза.
Мъжът продължил:
– Хайде сега за експеримента, свали си цялата блуза!
– Е не смяташ ли, че това е твърде много вече?

– Ами да видим какво ще стане.

Жената останала само по сутиен. Горилата започнала да ръмжи и да скача по решетките.
– Хайде дай сега и едната презрамка на сутиена!
Свалила я жената, а горилата започнала бурно да се мята и вика из цялата клетка.
– Я сега свали целия сутиен! Давай, само ние сме!
Жената вече нямало как да откаже и останала без сутиен. Горилата изпаднала в истерия и искала да счупи клетката! Тогава мъжът отключил клетката и пуснал горилата! Тя тръгнала към жената, а мъжът казал на жена си:
– Хайде сега й кажи, че имаш главоболие…


loading...