Съпруг научил, че жена му има вземане даване с мъж от съседен град и започнал да я държи изкъсо. Жената се обадила на любовника си и му обяснила, че мъжът й е научил и не могат да се срещат повече, а той и отвърнал, че ще направи нещо по въпроса. На следващия ден, пристига писмо до съпругата (изпратена от любовника):
– „Леля ти почина. Утре е погребението. Трябва да дойдеш непременно.“
– Скъпи, трябва да отида! Леля ми беше много близка. Важно е за мен!
Мъжът се замислил и отсякъл:
– Добре, но отиваш с мама.

Жената пак се позвъняла и обяснила за ситуацията. Мъжът качил майка си и жена си в колата и ги закарал на автогарата. Изчакал да тръгне автобуса и се тръгнал. Пристига автобуса в съседния град и двете жени слизат… От две коли ги посрещат двама мъже и канят двете жени. Свекървата се качва в едната кола, а снахата в другата. И така, три дни нито се виждат, нито се чуват. На четвъртият ден спират две коли на автогарата. От едната слиза снахата и се качва в автобуса, от другата слиза свекървата и сяда до снахата.
Снахата пита гузно свекървата:
– Мамо, какво ще обясняваме?
А свекървата рекла:
– Ти дъще к’вот искаш обяснявай. Аз на деветях и четирсетях, пак съм тук…