виц-maket-statiq

https://c2p.cleverwebserver.com/dashboard/64072cc3-d637-11ea-a150-cabfa2a5a2de

– Тате, трябва да правя специално проучване за нашето училище. Мога ли да ти задам един въпрос?
– Разбира се, сине. Кажи!
– Какво е политик?
– Ами сине, как да ти кажа … Нека да вземем за пример нашата къща. Аз нося парите – един вид, аз все едно съм „Ръководството“. Майка ти казва какво да правим с парите – значи тя ще е „Правителството“. Ние се грижим за теб и твоите нужди, така че нека ти си „Народът“. Прислужницата ще я наречем „Работническа класа“, а твоят по-малък брат – „Бъдещето“. Разбра ли ме?
– Ъ-ъ-ъ, нещо не схванах много добре. Нека да помисля…

През нощта момчето се събужда от плача на по-малкото братче и отива да види какво става. Видял, че малкият се наакал здраво, решил да каже на родителите си. Когато влязъл в тяхната стая намерил само майка си, спяща непробудно на седмото небе. Решил да се обади на прислужницата. Почукал няколко пъти на вратата, но никой не се обадил. Тогава погледнал през ключалката и видял баща си и прислужницата заедно в леглото.
На следващата сутрин:
– Тате, мисля че разбрах какво са политиците.
– Браво, сине! Обясни ми с твои думи, какво точно си разбрал.
– Ами докато „Ръководството“ се натиска с „Работническата класа“, „Правителството“ – спи, „Народът“ никой не го поглежда, а „Бъдещето“ е цялото в лайна.